สินค้าของเรา
ผลไม้ฟรีซดราย

ทุเรียน มะม่วง สัปปะรด ขนุน

ผลไม้แช่แข็ง

ทุเรียนเกรด A,C และทุเรียนบด, มะม่วง สับปะรด ขนุน ลำไย ลิ้นจี่ มะพร้าว

ผลไม้อบแห้ง

สับปะรด มะม่วง