ผลไม้อบแห้ง
ผลไม้อบแห้ง

การอบแห้งเป็นหนึ่งในการเก็บรักษาอาหารที่เก่าแก่ที่สุด

การอบแห้งต้องใช้สภาวะที่ร้อนกว่า (52 ℃ ถึง 60 ℃) เพื่อดึงน้ำออกจากผลไม้แต่ละชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงมีความชื้นอยู่ประมาณ 20% จึงมีเนื้อสัมผัสที่น่าเคี้ยวมากกว่า

อาหารแห้งควรเก็บไว้ในที่เย็น แห้ง และมืด และอายุการเก็บรักษาเฉลี่ยของผลไม้แห้งคือ 12-18 เดือน ผักมีอายุการเก็บรักษาประมาณครึ่งหนึ่งของผลไม้