ผลไม้ฟรีซดราย
ผลไม้ฟรีซดราย

การทำแห้งแบบเยือกแข็ง หรือ ฟรีซดราย (Freeze Drying) คือการทำให้อาหารแช่แข็งกลายเป็นอาหารแห้งโดยอาศัยการระเหิดของน้ำแข็งในสภาวะสุญญากาศ ซึ่งเป็นการขจัดความชื้นทั้งหมดออกไป เป็นที่นิยมมากสำหรับผลไม้ เช่น ทุเรียน มะม่วง ขนุน กล้วย เป็นต้น เนื่องจากอาหารหรือผลไม้ที่ผ่านกระบวนการฟรีซดราย จะคงสภาพกลิ่น รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการไว้ใกล้เคียงของสด และมีความกรอบ ผลไม้ฟรีซดรายจึงนิยมรับประทานกันเป็นขนม

ผลไม้ฟรีซดรายที่ยังไม่ได้เปิดสามารถอยู่ได้ 25 ถึง 30 ปี (ตามข้อมูลของผู้ผลิตบางราย) หากเก็บไว้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเท่านั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมอาหารฟรีซดรายจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินและอุปกรณ์ยังชีพ หลังจากเปิดแล้ว ผลไม้ฟรีซดรายจะมีอายุการเก็บรักษานานถึงหนึ่งปี