เกี่ยวกับเรา

บริษัท Smart Fruits and Foods ส่งออกผลไม้ไทยตามความต้องการของลูกค้า อาทิ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ขนุน ลิ้นจี่ ลำไย และสัปปะรด เป็นต้น

การแปรรูปผลไม้มีอะไรบ้าง

การแปรรูปมีหลากหลายวิธี เช่น การอบแห้งแบบฟรีซดราย แช่แข็ง และการอบแห้งแบบ Dehydrated เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุผลไม้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

Freeze-drying
Frozen
Dehydrated
SMART FRUITS AND FOODS

บริษัท สมาร์ท ฟรุต แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด เราพร้อมมอบบริการด้านการส่งออกแบบครบวงจรดั่งมิตรแท้

ผลไม้แช่แข็ง
ผลไม้ฟรีซดราย
ลูกค้าของเรา
บทความน่าสนใจ

การแปรรูปมีหลากหลายวิธี เช่น การอบแห้งแบบฟรีซดราย แช่แข็ง และการอบแห้งแบบ Dehydrated เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุผลไม้ให้

ติดต่อเรา

หากต้องการผลไม้ไทย นึกถึงสมาร์ท ฟรุต แอนด์ ฟูดส์
เราคัดสรรผลไม้ที่ตรงความต้องการที่สุด คุณภาพดีที่สุด ในราคาที่ดีที่สุด